Quảng cáo kỹ thuật số là gì?

Cái gì là quảng cáo kỹ thuật số hoặc quảng cáo trên internet?

Danh sách gởi thư – Email Marketing

Quảng cáo kỹ thuật số trực tiếp tiếp thị mẫu quảng cáo cho một nhóm người sử dụng thư điện tử (e-mail). Trong một ý nghĩa rộng lớn, mỗi email được gửi đến một khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng hiện tại có thể được xem xét tiếp thị kỹ thuật số.

Nó cho phép "Bạn" để giao tiếp hiệu quả với thị trường của bạn "Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ đạt được nâng cao nhận thức nhãn hiệu và nhận dạng, khả năng để phát quảng cáo, có được doanh số bán hàng, tài trợ, tăng cường cơ sở khách hàng đạt được doanh số bán hàng lặp lại.

Các chiến dịch của chúng tôi được thiết kế để xây dựng lòng trung thành và sự tin tưởng. Quảng cáo kỹ thuật số có thể được truyền cho một trong hai sở dữ liệu khách hàng của một khách hàng hiện tại hoặc bởi utiliizing được Opt-in Mailing Lists.