Thư điện tử và internet marketing

Thư điện tử và internet marketing

DAI Quảng cáo kỹ thuật số và Báo báo chiến dịch Marketing

Chào mừng bạn đến với email Internet Marketing của D.A.I.

D.A.I email Quảng cáo và Công nghệ quảng cáo thuật số

Làm tiếp thị email chính xác hơn chỉ là khoa học - đó là một nghệ thuật. Một chiến dịch thành công đòi hỏi các công nghệ tốt nhất với một quản trị viên IT, những người hiểu biết chính xác làm thế nào mỗi phần phù hợp với nhau.

Dưới đây bạn có thể tìm thấy một danh sách của một số các tính năng công nghệ của chúng tôi và thực tiễn tốt nhất của chúng tôi
Thư sáp nhập cá nhân cho các dòng tiêu đề, lời chào và bản sao.
Kích hoạt tự động gửi email dựa trên trước khi được chỉ định thiết lập các thông số. Một cảm ơn bạn thư hoặc khảo sát gửi 7 ngày sau khi bán hàng là những ví dụ gây nên.
Thử nghiệm. Khi bạn có hai ý tưởng hấp dẫn của tin nhắn, gửi cho cả hai một nhóm nhỏ để kết quả kiểm tra. Gửi tin nhắn tốt nhất cho những người còn lại!
Phân khúc. Những người trong danh sách của bạn không phải là tất cả như nhau - không nói chuyện với họ như họ. Xây dựng phân đoạn trong danh sách của bạn cho các tin nhắn nhắm mục tiêu hơn.
Báo cáo. Bạn muốn biết có bao nhiêu người mở hoặc nhấp vào email của bạn, hoặc hoàn thành một cuộc khảo sát hoặc mua? Chúng tôi có thể cung cấp.

D.A.I Báo cáo email Quảng cáo và Công nghệ quảng cáo thuật số

DAI Digital Advertising and Marketing Campaign Reports

Chi tiết/báo cáo thời gian thực
Theo dõi hồ sơ cá nhân
Báo cáo tin nhắn
Lọc báo cáo
Quản lý lịch sử mở, click
Quản lý và báo cáo thư trả về, ngưng nhận thư, SPAM
Báo cáo dựa trên danh sách Đăng ký /Hủy đăng ký
Giao diện báo cáo thân thiện với biểu đồ hình ảnh
Báo cáo bằng email
Giao diện thân thiện quản lý danh sách email dể dàng
Theo dõi tình trạng nhận thư
Gởi tới bạn bè
Xem trạng thái máy chủ hiện tại
Mua và theo dõi trên website

Personalization and Segmentation

Bộ lọc phân khúc dựa trên từng đối tượng
Email xác nhập danh sách chuyên nghiệp
Phân khúc dựa trên hoạt động và sự kiện
Tùy chỉnh và tạo riêng phần chân email
Phân khúc email từ Mẫu/ Trắc nghiệm
Dể dàng chỉnh sửa kiểu chữ, độ lớn chữ màu sắc

Message Creation

Quản quy trình làm việc công tác
Chèn nội dung động
Chia và kiểm tra nhóm ngẫu nhiên
Nhận từ RSS và email
Kiểm tra nội dung chứa SPAM
Định dạng HTML/chữ đơn thuần
Thư viện nội dung
CAN-SPAM/Tự động thêm vào phần chân email
Cài đặt người đăng ký
Hệ thống tin nhắn và đặt lịch
Chèn thêm TAG động riêng
Chọn bộ lọc phân khúc
Quản lý danh sách email
Liệt kê, thay thế và nối
Giới hạn số lượng email
Tự động gởi tin nhắn xác nhận ngưng đăng ký
Trả lời, ngưng đăng ký bằng tay
Xử lý email trả về thêm lần nữa
Hệ thống danh mục email trả về
Hình thức Opt-in
Một hoặc 2 tiến trình xử lý
Tích hợp danh sách/ Đồng bộ danh sách
Thuê sữ liệu theo tình trạng dữ liệu ô, bộ lọc và Danh sách
Danh sách email loại bỏ