Quy định và điều kiện sử dụng

Website Quy định và điều kiện sử dụng: www.digitaladvertisinginternational.com
Bộ sưu tập thông tin www.digitaladvertisinginternational.com sử dụng thu thập những thông tin nhân khi bạn đăng ký hoặc liên hệ với chúng tôi từ trang web của chúng tôi. Là một người mua, chúng tôi thu thập tên, địa chỉ, email, và số điện thoại. Nếu bạn tải lên lưu trữ tài liệu, chúng tôi cũng thu thập tên và địa chỉ bạn muốn thanh toán được thực hiện cho. www.digitaladvertisinginternational.com sử dụng những thông tin cho các mục đích chung sau đây: để tùy chỉnh các chương trình quảng cáo và nội dung bạn nhìn thấy, đáp ứng các yêu cầu của bạn cho các sản phẩm dịch vụ, cải thiện dịch vụ của chúng tôi, liên hệ với bạn, tiến hành nghiên cứu, và cung cấp các báo cáo ẩn danh cho khách hàng nội bộ và bên ngoài.

Tiết Lộ và Chia Sẻ Thông tin
www.digitaladvertisinginternational.com không thuê, bán, hoặc chia sẻ thông tin cá nhân về bạn với những người khác hoặc công ty nonaffiliated ngoại trừ để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã yêu cầu, khi chúng tôi có sự cho phép của bạn, hoặc trong các trường hợp sau đây: Chúng tôi tuân theo các trát, lệnh tòa án, hoặc những quá trình luật pháp, hoặc để thiết lập hoặc thực hiện các quyền lợi hợp pháp của chúng tôi hoặc bảo vệ chống lại các khiếu nại pháp lý, Chúng tôi tin tưởng rằng nó là cần thiết để chia sẻ thông tin để điều tra, ngăn chặn, hoặc có hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, bị nghi ngờ gian lận, những tình huống liên quan đến tiềm năngmối đe dọa đến sự an toàn của bất kỳ người nào, hành vi vi phạm của www.digitaladvertisinginternational.com điều khoản sử dụng, hoặc nếu không yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Chuyển kinh doanh: Như chúng ta tiếp tục phát triển kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi thể bán hoặc mua các dịch vụ, các cửa hàng, hoặc tài sản. Trong giao dịch này, khách truy cập thông tin thường là một trong những tài sản kinh doanh chuyển giao. Ngoài ra, trong trường hợp không chắc rằng www.digitaladvertisinginternational.com được mua lại, hoặc đáng kể tất cả tài sản của mình được mua lại, thông tin khách hàng của khóa học sẽ một trong những tài sản chuyển giao.

Thông tin thẻ tín dụng sẽ không bao giờ được tiết lộ hoặc lưu trữ bởi www.digitaladvertisinginternational.com. Chúng tôi tuân theo các điều khoản & điều kiện sử dụng được thành lập bởi Visa, Mastercard, Discover, Amex, và PayPal.

Điều khoản Dịch vụ, Thông báo, sửa đổi Nếu bạn chọn để truy cập www.digitaladvertisinginternational.com, tranh chấp về tính riêng tư của bạn và Thông báo này Điều kiện của chúng tôi sử dụng, bao gồm cả hạn chế thiệt hại, trọng tài các tranh chấp, và ứng dụng các pháp luật của Malaysia. Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm về sự riêng tư tại www.digitaladvertisinginternational.com, xin vui lòng gửi cho chúng tôi một mô tả kỹ lưỡng để This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết . Kinh doanh của chúng tôi thay đổi liên tục. Thông Báo này và các điều kiện sử dụng cũng sẽ thay đổi, và sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập bây giờ tùy thuộc vào chính sách bảo mật có hiệu lực tại thời điểm sử dụng. Bạn nên kiểm tra trang web của chúng tôi thường xuyên để xem các thay đổi gần đây.


Thư mới
Chúng tôi chỉ gửi các bản tin cho bạn và sẽ không bán địa chỉ email của bạn để 3 bên. Bạn có thể chọn không tham gia vào các bản tin bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các hướng dẫn hủy bỏ đăng ký trong bản tin mỗi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi trực tiếp. Theo mặc định, tất cả các liên lạc từ trang web của chúng tôi được nhập vào dịch vụ "CRM" Khách hàng của chúng tôi quản lý quan hệ và danh sách phân phối bản tin. Nếu bạn không muốn được thêm vào danh sách phân phối email của chúng tôi, xin vui lòng ghi rõ điều này trong cơ thể của email hoặc liên hệ với trình cho chúng tôi.

Bản quyền
Các hình ảnh kỹ thuật số và bảng điểm các văn bản trên www.digitaladvertisinginternational.com bản quyền của www.digitaladvertisinginternational.com thông qua giấy phép hình ảnh của chúng tôi với các nhà cung cấp khác hoặc bản quyền nhân của www.digitaladvertisinginternational.com. Như là tất cả các nội dung trang web có liên quan của www.digitaladvertisinginternational.com hay đối tác của .

Được phép sử dụng
Khách truy cập vào trang web này được cấp phép để truy cập vào tài liệu này để tải về và sao chép tài liệu này trên các phương tiện lưu trữ điện tử, từ tính, quang học hoặc tương tự và để làm cho các bản in của bất kỳ tài liệu tải về, với điều kiện là các hoạt động đó và bản sao cho khôngnghiên cứu thương mại tư nhân và nghiên cứu.

Hạn chế sử dụng
Khách truy cập vào trang web này không được sao chép, phân phối, ảnh chụp màn hình, tái sản xuất, bán hay xuất bản bất kỳ tài liệu có bản quyền tải về hoặc bản sao từ trang web này. Để tránh sự nghi ngờ, không có sự cho phép được đưa ra cho việc chuyển giao của bất kỳ vật liệu này đến một trang web internet mở. Phép, xin vui lòng liên hệ với This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Hiện tại www.digitaladvertisinginternational.com giám sát web chặt chẽ đối với các hành vi vi phạm chính sách sử dụng của chúng tôi.