Danh sách email

Danh sách Email

Email Cơ sở dữ liệu của chúng tôi có hiệu lực Đối với Email Marketing

Người ta không thể phóng đại tầm quan trọng của Lists gửi email trực tiếp đến sự thành công của Chiến dịch của bạn.

Danh sách gửi thư chính xác sẽ triển vọng của bạn có giá trị nhất. Các bạn cẩn thận hơn trong việc phân tích và lựa chọn danh sách gửi thư trực tiếp, thì tốt hơn của bạn cơ hội để thành công.

Có nhiều loại khác nhau của các danh sách gửi thư sẵn khác nhau, chi phí và phù hợp cho thị trường của bạn tuy nhiên bạn phải đảm bảo tính toàn vẹn của nhà cung cấp Danh sách email của bạn.

All DAI Lists are Opt-in and fully complianced.

Khi bạn đang xem xét loại danh sách gửi thư để mua xem xét ba loại sau đây:

Danh sách đặc biệt - cho phép bạn xác định đối tượng mục tiêu của bạn.
Custom Lists Email - cho phép bạn chọn các tiêu chí khách hàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn.
Nhân bản Danh sách - cho phép bạn tìm kiếm khách hàng tương tự như khách hàng tốt nhất hiện tại của bạn.